Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Lếc HantilFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 16 Deviations 91 Comments 1,485 Pageviews
×

Newest Deviations

Sign Anime by Alex-ddh Sign Anime :iconalex-ddh:Alex-ddh 7 2 Scrapbook 1 _Alex_ by Alex-ddh Scrapbook 1 _Alex_ :iconalex-ddh:Alex-ddh 14 4 Art Scrapbook Kris EXO by Alex-ddh Art Scrapbook Kris EXO :iconalex-ddh:Alex-ddh 1 0 New art =)) by Alex-ddh New art =)) :iconalex-ddh:Alex-ddh 0 0 PNG Ulzzang by Alex-ddh PNG Ulzzang :iconalex-ddh:Alex-ddh 1 1 PNG hong young gi by Alex-ddh PNG hong young gi :iconalex-ddh:Alex-ddh 4 5 Scrapbook by Alex-ddh Scrapbook :iconalex-ddh:Alex-ddh 10 19 PNG Qri (Ulzzang) by Alex-ddh PNG Qri (Ulzzang) :iconalex-ddh:Alex-ddh 2 1 PNG Exo by Alex-ddh PNG Exo :iconalex-ddh:Alex-ddh 1 0 Cover Scrapbooks by Alex-ddh Cover Scrapbooks :iconalex-ddh:Alex-ddh 1 0 Scrapbook #1 by Alex-ddh Scrapbook #1 :iconalex-ddh:Alex-ddh 2 1 Cover Zing #Baekhyun by Alex-ddh Cover Zing #Baekhyun :iconalex-ddh:Alex-ddh 0 0 Cover Zing #Chanyeol by Alex-ddh Cover Zing #Chanyeol :iconalex-ddh:Alex-ddh 0 0 Cover Zing #Luhan by Alex-ddh Cover Zing #Luhan :iconalex-ddh:Alex-ddh 0 0 Photopack#1 IU by Alex-ddh Photopack#1 IU :iconalex-ddh:Alex-ddh 0 0 PNG Tiffany by Alex-ddh PNG Tiffany :iconalex-ddh:Alex-ddh 1 6

Favourites

Texture by kiplala Texture :iconkiplala:kiplala 1,063 159 Texture 16 by KeyMoon Texture 16 :iconkeymoon:KeyMoon 2,125 441 Texture by jimmylovesdanielle Texture :iconjimmylovesdanielle:jimmylovesdanielle 1,552 253 Jessica (SNSD) - PHOTOPACK#02 by JeffvinyTwilight Jessica (SNSD) - PHOTOPACK#02 :iconjeffvinytwilight:JeffvinyTwilight 100 22 [COVER ZING] ULZZANG SPRING by LeosDark-Moon [COVER ZING] ULZZANG SPRING :iconleosdark-moon:LeosDark-Moon 7 7 [Cover Zing] Scrap by LeosDark-Moon [Cover Zing] Scrap :iconleosdark-moon:LeosDark-Moon 5 10 JESSICA PNG PACK by lisababier JESSICA PNG PACK :iconlisababier:lisababier 395 357 Large Texture 11 by bystrawbrry Large Texture 11 :iconbystrawbrry:bystrawbrry 1,606 300 Texture 148 by FrostBo Texture 148 :iconfrostbo:FrostBo 1,081 75 Pack PNG SeoSic Free by LynxDDH Pack PNG SeoSic Free :iconlynxddh:LynxDDH 5 3 png de brillo by Martaeditaciones png de brillo :iconmartaeditaciones:Martaeditaciones 254 15 PNG, br.tutorials. by NattiiEditions PNG, br.tutorials. :iconnattiieditions:NattiiEditions 719 26 PNG ~ Mancha by Nathalynn PNG ~ Mancha :iconnathalynn:Nathalynn 966 80 PNG BLOOD by Moonglowlilly PNG BLOOD :iconmoonglowlilly:Moonglowlilly 1,862 369 FOG/CLOUDS PNG by Moonglowlilly FOG/CLOUDS PNG :iconmoonglowlilly:Moonglowlilly 1,534 436 Stocki by ParkHyoJin Stocki :iconparkhyojin:ParkHyoJin 53 10

Activity


Hân hạnh được chào đón các bạn =)
Tôi là Alex - Có thể gọi khác là Lếc Hantil =))
D.O.B: 06.12.2002
Zing Me: me.zing.vn/u/pe_heo_1.0
Facebook: www.facebook.com/profile.php?i…
Thích: Design =))
Cấp độ: Chưa gọi là đẳng cấp =="
Ghét: Teencode!
Rất vui khi chúng ta có thể là bạn! : ))
----------End----------

deviantID

Alex-ddh's Profile Picture
Alex-ddh
Lếc Hantil
Vietnam
Name: Alex - Lếc Hantil
D/o/b: 6/12/2002
Wall Zing: me.zing.vn/h/pe_heo_1.0
Wall Face: www.facebook.com/profile.php?i…

Hân hạnh được làm quen <3
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconzip0602:
Zip0602 Featured By Owner Jul 3, 2014  Student Digital Artist
thăm e~
Reply
:icondreamcatcher0612:
DreamCatcher0612 Featured By Owner Jul 16, 2014  Hobbyist Interface Designer
Em chuyển qua nick này rồi nhe ss ^^ 
Reply
:iconzip0602:
Zip0602 Featured By Owner Jul 17, 2014  Student Digital Artist
okè
Reply
:iconjanphanspider:
janphanspider Featured By Owner Jun 16, 2014
- Đã watch :)
Reply
:iconalex-ddh:
Alex-ddh Featured By Owner Jun 20, 2014
Òz
Reply
Add a Comment: